Špela Čonč


+386 1 470 65 61

spela.conc@zrc-sazu.si


Povezave


Izobrazba:

  • Diploma iz geografije (I. stopnja bolonjskega študija), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2015.
  • Magisterij iz geografije (II. stopnja bolonjskega študija), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018.
  • Študentka Interdisciplinarnega doktorskega študija Bioznanosti, področje Varstvo naravne dediščine, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani.

 

Raziskovalna področja:

Varstvo okolja, geodiverziteta, biodiverziteta, fizična geografija, geografski informacijski sistemi

Ostale dejavnosti:

  • članica organizacijskega odbora bienalnega simpozija Geografski informacijski sistemi v Sloveniji (2021 - )
  • članica organizacijskega odbora simpozija raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU na začetku znanstvene poti (2021 - )
  • članica Geomorfološkega društva Slovenije (2021 - )
  • članica upravnega odbora društva Dinaricum
  • članica Interpret Europe (2021 -)
  • referentka za kratke ekskurzije pri Ljubljanskem geografskem društvu (2020 - )
  • članica Društva mladih geografov Slovenije (2011 - 2018)
Priznanje za najboljšo ESRI zaključno delo/študent za leto 2018/2019 (GDi)
Štipendija dr. Bojana Erhartiča ZRC SAZU za znanstvenoraziskovalno delo, 2022

Izbrane objave:

Izbrana predavanja: