Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Terraced Landscapes in the Alpine Arc
Kratica:
ALPTER
Sodelavci:
,
dr. Franci Petek
, ,
 
Trajanje:
1. december 2004–31. december 2007
Opis

Nameni in cilji projekta, ki ga je pri nas koordinirala Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, so integralno upravljanje pokrajine s kulturnimi terasami, izmenjava dobrih praks na področju varstva okolja in promocije terasastih pokrajin, podpora skupnim strategijam za upravljanje območij s kulturnimi terasami, nastajanje novih metodologij, tehnik in planskih instrumentov za varstvo kulturnih pokrajin, krepitev lokalne in regionalne identitete ter ozaveščanje prebivalstva o vlogi in pomenu tipične pokrajine s kulturnimi terasami.
V Sloveniji so bila kot vzorčni primer izbrana Goriška brda. Sodelavci Geografskega inštituta Antona Melika smo preučili plazovitost izbrane sondne pokrajine in spremembe rabe tal v naseljih in katastrskih občinah Medana in Kožbana v zadnjih dvesto letih. Na podlagi opravljenih raziskav smo pripravili monografijo Terasirana pokrajina Goriških Brd, ki terasirano vinogradniško-sadjarsko pokrajino na skrajnem zahodu Slovenije osvetljuje z različnih zornih kotov. Prav tako smo objavili vrsto znanstvenih člankov.
Sredi februarja leta 2008 smo se aktivno udeležili mednarodne konference Living Terraced Landscapes - Perspectices and Strategies to revitalise the abandoned regions, ki je bila kot zaključek večletnega projektnega dela organizirana v Ljubljani.

Pregledna karta teras v Sloveniji. (slika v boljši ločljivosti)

Terasirana pokrajina na območju naselja Medana.

Pobočje južno od Medane pred načrtnim terasiranjem.

Isto pobočje neposredno po terasiranju, ki je bilo izvedeno kot del projekta ALPTER.

Ključne povezave

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Regione Veneto – City Planning Direction (Italija) • ADI – Cartographic Information Development Association (Francija) • Regione Liguria – Department of Territoroal • Landscaping and Environmental Planning (Italija) • Regione Valle d' Aosta – Department of Agriculture • Natural Resources and Land Protection (Italija) • IREALP – Economic and Ecologic Research Institute in the Alpine area (Italija) • Regione Bregaglia (Švica) • BOKU University of Wien – Land Planning and Conservation Institute (Avstrija) • IUAV University of Venice • Urban Planning Department (Italija) • University of Padua • Geographical Department "G. Morandini" (Italija) • University of Genoa • Department POLIS (Italija) • University of Milan • Department of Human Geography • Earth Science Department (Italija) • University of Turin (Department for the Protection and Exploitation of Agroforestry Resources (Italija) • Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani (Slovenija)

Finančni vir

Evropska unija, Ministrstvo za okolje in prostor

Ključne besede

geografija • kulturne terase • mačrt teras • terasirana pokrajina • kulturna pokrajina • raba tal • pokrovnost • zemeljski plazovi • Alpe • Goriška brda