Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Posavje in Posotelje: enciklopedični priročnik za popotnika
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
1. januar 2006–31. december 2006
Opis

Pri pripravi zadnjega od priljubljenih turističnih priročnikov v zbirki Slovenija total, ki ga je izdala in založila Založba ZRC, smo sodelovali pri pripravi besedil, vsebinski in jezikoslovni ureditvi besedila ter izboru in ureditvi fotografskega gradiva.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Založba ZRC

Finančni vir

Založba ZRC

Ključne besede

Posavje • Posotelje • turistični vodnik • geografija • zgodovina • umetnostna zgodovina • biologija