Skip to main content

Slovenski eksonimi

Opis zbirke

Zbirka obsega dobrih 5000 najpogosteje rabljenih slovenskih eksonimov, ki so bili izbrani med več kot 50.000 evidentiranimi različnimi oblikami tovrstnih zemljepisnih imen. Vsak eksonim je predstavljen s 34 rubrikami.Vsebina

Zbirka slovenskih eksonimov

Slovenski eksonimi in podomačena tuja zemljepisna imena v slovenskem jeziku.

PREGLEDNICA EKSONIMOV

SPREMNO BESEDILO

 

Preglednice se lahko uporablja ob navedbi vira: Kladnik, D. 2014: Seznam slovenskih eksonimov. Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana.