Opis zbirke: Na tem mestu objavljamo seznam zemljepisnih imen, s katerimi smo se podrobneje ukvarjali na Geografskem inštitutu ZRC SAZU.

Avtor: ,
Obdobje nastajanja: 2006–2015
Vsebina

1. Preglednici imen držav in odvisnih ozemelj:

Neodvisne države in glavna odvisna ozemlja, ki si lahko s samoodločbo zagotovijo neodvisnost, so predstavljeni v dveh ločenih preglednicah.

PREGLEDNICA NEODVISNIH DRŽAV

PREGLEDNICA ODVISNIH OZEMELJ

SPREMNO BESEDILO

2. Zbirka slovenskih eksonimov

Slovenski eksonimi in podomačena tuja zemljepisna imena v slovenskem jeziku.

PREGLEDNICA EKSONIMOV

SPREMNO BESEDILO

 

Preglednice se lahko uporablja ob navedbi vira: Kladnik, D. 2014: Seznam slovenskih eksonimov. Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana.