Slovenski eksonimi

Opis zbirke

Zbirka obsega dobrih 5000 najpogosteje rabljenih slovenskih eksonimov, ki so bili izbrani med več kot 50.000 evidentiranimi različnimi oblikami tovrstnih zemljepisnih imen. Vsak eksonim je predstavljen s 34 rubrikami.Vsebina

Zbirka slovenskih eksonimov

Slovenski eksonimi in podomačena tuja zemljepisna imena v slovenskem jeziku.

PREGLEDNICA EKSONIMOV

SPREMNO BESEDILO

 

Preglednice se lahko uporablja ob navedbi vira: Kladnik, D. 2014: Seznam slovenskih eksonimov. Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana.