Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Priprava strokovnih podlag za izvajanje gospodarske javne službe javnega potniškega prometa v Sloveniji
Kratica:
SIJPRO
Sodelavci:
 
Trajanje:
1. september 2008–31. julij 2009
Opis

SIJPRIS je geografski informacijski sistem, ki je bil po naročilu Direkcije Republike Slovenije za ceste pripravljen za upravljanje gospodarske javne službe javnega medkrajevnega avtobusnega prometa. Sistem omogoča z zakonom predvidene naloge koncedenta, te so predvsem izdelava in vzdrževanje daljinarja, izdelava in vzdrževanje voznorednega registra ter podpora pri poslovanju s koncesionarji. Tem osnovnim administrativnim nalogam so dodane še naloge načrtovanja in analiziranja javnega potniškega prometa. Spletni pregledovalnik omogoča uporabnikom grafični prikaz vseh podatkov v bazi prometnih podatkov. SIJPRIS je zasnovan tako, da bo vanj v prihodnosti možno vključiti tudi druge oblike javnega potniškega prometa.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru • IGEA d.o.o.

Finančni vir

Ministrstvo za promet

Ključne besede

javni potniški promet • geografski informacijski sistem • spletni pregledovalnik