Description

This series presents quality research on regional policy, regional development, regionalization, and general development issues. Each volume is dedicated to a selected topic with various authors in order to contribute to the comprehensive and high-quality treatment of a selected topic. This helps invigorate discussion of regional development and promotes the transfer of the latest research findings into practice.

Contact
post box: P. P. 306, 1001 Ljubljana
e-mail: gi@zrc-sazu.si
fax: 01 4257 793

Instructions for authors
file with instructions (preparing)

List of books:
4 Nove razvojne perspektive
3 Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji
2 Razvojni izzivi Slovenije
1 Veliki razvojni projekti in skladni regionalni razvoj

 

Titles
Prostor, regija, razvoj
Regionalni razvoj 6

Author: Damjan Kavaš, Janez Nared, Katarina Polajnar Horvat, Nika Razpotnik Visković
Year: 2017
Globalni izzivi in regionalni razvoj
Regionalni razvoj 5

Edited by: Janez Nared, Katarina Polajnar Horvat, Nika Razpotnik Visković
Year: 2015
Nove razvojne perspektive
Regionalni razvoj 4

Edited by: Janez Nared, Drago Perko, Nika Razpotnik Visković
Year: 2013
Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji
Regionalni razvoj 3

Edited by: Janez Nared, Drago Perko
Year: 2011
Razvojni izzivi Slovenije
Regionalni razvoj 2

Edited by: Janez Nared
Year: 2009
Veliki razvojni projekti in skladni regionalni razvoj
Regionalni razvoj 1

Edited by: Janez Nared, Drago Perko, Marjan Ravbar, Andrej Horvat, Marko Hren, Luka Juvančič, Ivo Piry, Borut Rončević
Year: 2007

Publishing House

Založba ZRC

ISSN

1855-5780

Specifications

paperback • 16,5 × 23,5 cm