Predstojnik
dr. Drago Perko

Pomočnik predstojnika
dr. Matija Zorn

Pomočnik predstojnika za mednarodno sodelovanje
dr. Janez Nared