Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Izdelava tarifnega sistema javnega potniškega prometa v Republiki Sloveniji
Sodelavci:
,
 
Trajanje:
21. marec 2008–30. junij 2008
Opis

V okviru načrtovanega integriranega javnega potniškega sistema v Sloveniji je potrebno pripraviti zasnovo novega tarifnega sistema. Pripravljenih je bilo več različic tarifnih lestvic. Tarife so bile določene na podlagi iskanja cenovno optimalne poti s pomočjo mrežnih analiz.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Agencija za promet, d.o.o.

Finančni vir

Ministrstvo za promet

Ključne besede

javni potniški promet • tarifni sistem