Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Atlantika: Veliki satelitski atlas sveta
 
Trajanje:
1. februar 2006–31. januar 2007
Opis

Mladinska knjiga je atlas izdala v sodelovanju z založbo Bertelsmann. Hkrati s slovensko izdajo so se pripravljale in izšle tudi hrvaška, srbska, makedonska in bolgarska različica. Na Geografske inštitutu Antona Melika smo izdelali izhodišča in napotke za podomačevanje zemljepisnih imen v vseh jezikovnih različicah atlasa, za slovensko izdajo pa smo pripravili še podroben seznam podomačenih tujih zemljepisnih imen in redakcijo gradiva v računalniški datoteki z zemljepisnimi imeni. Sodelovali smo tudi pri prvih korekturah kartografskega gradiva.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Mladinska knjiga Založba, d. d.

Ključne besede

atlas • atlas sveta • regionalni atlas • satelitski posnetki