Vodja
dr. Maja Topole

Usmeritev
Zemljepisna knjižnica  je specialna knjižnica v okviru Biblioteke Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Hrani nad 11000 monografskih publikacij in skoraj 1000 serijskih publikacij in zbirk s
področja geografije in sorodnih strok.

Delovni čas
Vsak delovnik med 12.00 in 13.00 uro.
Knjižnica je od 27. do 30. 12. 2016 zaradi bolezni zaprta. Hvala za razumevanje!

Telefon
01 4706 355