Naslov:
Veliki šolski atlas
Uredili:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Šolski atlas tržiške založbe Učila je poslovenjena različica izvirnika Student Atlas britanske založbe Dorling Kindersley. Uvodnim predstavitvam Zemlje, njenih prikazov na zemljevidih, njihovi izdelavi in njihovemu razumevanju, navodilom za uporabo atlasa ter splošnim in tematskim prikazom celega sveta sledi poglavje Slovenija, v katerem so tako za vsebinsko zasnovo kot njeno izvedbo poskrbeli sodelavci Geografskega inštituta. Predstavljene so naslednje tematike: kamnine, površje, vode, podnebje in živi svet, prebivalstvo, naselja in gospodarstvo. Zatem se zvrstijo kartografski in drugi grafični prikazi po posameznih celinah in njihovih značilnih regionalnih enotah, ki jih spremljajo krajša, problemsko zasnovana besedila. Vse regionalne enote so enotno obdelane z naravnogeografskimi prikazi značilnosti površja in podnebja ter družbenogeografskimi orisi prebivalstva, kmetijstva, industrije in stanja okolja.

Ponatisnjen in posodobljen leta 2008 in 2011.

Založnik

Učila International

ISBN

961-233-514-1

Specifikacija

trda vezava • 25 × 29 cm • 160 strani

Cena

razprodano