Title:
Veliki šolski atlas
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Šolski atlas tržiške založbe Učila je poslovenjena različica izvirnika Student Atlas britanske založbe Dorling Kindersley. Uvodnim predstavitvam Zemlje, njenih prikazov na zemljevidih, njihovi izdelavi in njihovemu razumevanju, navodilom za uporabo atlasa ter splošnim in tematskim prikazom celega sveta sledi poglavje Slovenija, v katerem so tako za vsebinsko zasnovo kot njeno izvedbo poskrbeli sodelavci Geografskega inštituta. Predstavljene so naslednje tematike: kamnine, površje, vode, podnebje in živi svet, prebivalstvo, naselja in gospodarstvo. Zatem se zvrstijo kartografski in drugi grafični prikazi po posameznih celinah in njihovih značilnih regionalnih enotah, ki jih spremljajo krajša, problemsko zasnovana besedila. Vse regionalne enote so enotno obdelane z naravnogeografskimi prikazi značilnosti površja in podnebja ter družbenogeografskimi orisi prebivalstva, kmetijstva, industrije in stanja okolja.

Publishing House

Učila International

ISBN

961-233-514-1

Specifications

hardback • 25 × 29 cm • 160 pages

Price

sold out