Naslov:
The Central-European Urban Heat Island Atlas
Avtorja:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Atlas mestnih toplotnih otokov Srednje Evrope (CE UHI Atlas) je spletno orodje za predstavitev različnih dejavnikov, ki vplivajo na pojav mestnega toplotnega otoka. Atlas je nastal v okviru projekta Urban heat island – razvoj in izvajanje blažilnih in prilagoditvenih strategij in ukrepov za ukrepanje zoper pojav mestnega toplotnega otoka na območju Srednje Evrope. Mestni toplotni otok je mikroklimatski pojav, ki se pojavlja v urbanih območjih. Zanj je značilno znatno povečanje temperature v urbanih območjih, kar povzroča večjo temperaturno razliko med mestnimi in okoliškimi podeželskimi območji. Atlas sestavljajo naslednji podatkovni sloji: nadmorska višina, normaliziran vegetacijski indeks, temperature površja in zraka za značilna obdobja, zemljevid pokrovnosti tal in rabe zemljišč ter zemljevidi podatkov, ki so jih za posamezna mesta v Srednji Evropi posredovali projektni partnerji. Eden od namenov atlasa je tudi omejitev naraščanja temperature v mestih, saj je poznavanje značilnosti območij temelj za prilagoditev ustreznih kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov za zmanjševanje učinkov, preprečevanje tveganj in ustrezno upravljanje.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-481-2

Specifikacija

internetna objava • html