Terraced Landscapes

Vodja projekta: Drago Kladnik
Leto: 2017


Terasirane pokrajine, sestavljene iz kmetijskih teras, so kulturne pokrajine s posebno vrednostjo. Zagotavljajo hrano, imajo pa tudi neprecenljivo znanstveno, kulturno, zgodovinsko, ekološko, estetsko, celo psihološko, filozofsko in religiozno vrednost. So svojstven kmetijski in ekološki sistem po celem svetu. Ponekod so v razvitih civilizacijah organizirano nastajale skozi tisočletja, drugje pa povsem spontano, ko se je človek prilagajal naravnim razmeram in izboljševal svoje možnosti za preživetje. Zato se v njih zrcali sožitje med človekom in naravo, marsikje pa tudi med ljudmi.

Knjiga jih v sliki in besedi predstavlja v vsej njihovi pestrosti in privlačnosti. Najprej so izpostavljene svetovne in evropske razsežnosti terasiranih pokrajin in njihovih kmetijskih teras, precej prostora pa namenja tudi slovenskim terasiranim pokrajinam, in sicer ločeno po pokrajinskih tipih in po vzorčnih primerih, ki obsegajo območja izbranih naselij. V sklepnem delu opozarja tudi na izjemnost in privlačnost nekmetijskih terasiranih pokrajin, ki sta jih oblikovala narava in človek.Kazalo vsebine

Foreword

Seventy Terraced Steps of the Anton Melik Geographical Institute ZRC SAZU

Terraced Landscapes and the Honghe Declaration

Terraced Landscapes around the World
The World
Eastern and Southeast Asia
Southern Asia
Southwest Asia
Africa
South America
Central and North America
Oceania and Australia

Terraced Landscapes in Europe
Europe
The Mediterranean
The Alps
Western, Central, and Eastern Europe
Terraced Landscapes in Slovenia

Terraced Landscapes in Slovenia
Mediterranean Slovenia
Dinaric Slovenia
Alpine Slovenia
Pannonian Slovenia

Nonagricultural Terraced Landscapes
Nonagricultural Terraced Landscapes
Natural Nonagricultural Terraces
Manmade Nonagricultural Terraces and Terraced Structures

References
Redna cena
29,00 €

Spletna cena
26,10 €


Ključne besede
elementarne nesreče
geografija
kmetijska zemljišča
kulturna dediščina
kulturna pokrajina
kulturne terase
naravne nesreče
podeželje
raba tal
Slovenija
svetovni pregledi
terasirane pokrajine
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR