Terasirane pokrajine. Ob sedemdesetletnici Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU

Vodja projekta: Drago Kladnik
Leto: 2016


Terasirane pokrajine, sestavljene iz kmetijskih teras, so kulturne pokrajine s posebno vrednostjo. Ponekod so v razvitih civilizacijah organizirano nastajale skozi tisočletja, drugje pa povsem spontano, ko se je človek prilagajal naravnim razmeram in izboljševal svoje možnosti za preživetje. Zato se v njih zrcali sožitje med človekom in naravo, marsikje pa tudi med ljudmi.

Knjiga jih v sliki in besedi predstavlja v vsej njihovi pestrosti in privlačnosti. Najprej so izpostavljene svetovne in evropske razsežnosti terasiranih pokrajin in njihovih kmetijskih teras, največ prostora pa namenja slovenskim terasiranim pokrajinam, in sicer ločeno po pokrajinskih tipih, po posameznih pokrajinah in po vzorčnih primerih, ki obsegajo območja izbranih naselij. V sklepnem delu opozarja tudi na izjemnost in privlačnost nekmetijskih terasiranih pokrajin, ki sta jih oblikovala narava in človek.

Besedila in fotografije dopolnjujejo grafikoni, v katerih so predstavljene temeljne značilnosti izključno terasiranih zemljišč, ugotovljene na podlagi analiz z orodji geografskih informacijskih sistemov.Kazalo vsebine

Predgovor
Terasirane pokrajine in Honghejska deklaracija
Terasirane pokrajine po svetu
Svet
Vzhodna in jugovzhodna Azija
Južna Azija
Jugozahodna Azija
Afrika
Južna Amerika
Srednja in Severna Amerika
Oceanija z Avstralijo
Terasirane pokrajine v Evropi
Evropa
Sredozemlje
Alpe
Zahodna, srednja in vzhodna Evropa
Terasirane pokrajine v Sloveniji
Slovenski pokrajinski tipi
Sredozemske pokrajine
Sredozemske pokrajine
Koprska brda
Podgorski kras, Čičarija in Podgrajsko podolje
Brkini in dolina Reke
Kras
Vipavska dolina
Goriška brda
Dinarske pokrajine
Dinarske pokrajine
Kambreško in Banjšice
Idrijsko hribovje
Trnovski gozd, Nanos in Hrušica
Pivško podolje in Vremščica
Ljubljansko barje
Notranjsko podolje
Krimsko hribovje in Menišija
Bloke
Velikolaščanska pokrajina
Dolenjsko podolje
Velika gora, Stojna in Goteniška gora
Ribniško-Kočevsko podolje
Mala gora, Kočevski rog in Poljanska gora
Suha krajina in Dobrepolje
Raduljsko hribovje
Novomeška pokrajina
Bela krajina
Gorjanci
Alpske pokrajine
Alpske pokrajine
Julijske Alpe
Cerkljansko, Škofjeloško, Polhograjsko in Rovtarsko hribovje
Zahodne Karavanke
Kamniško-Savinjske Alpe
Savska ravan
Posavsko hribovje
Ložniško in Hudinjsko gričevje
Velenjsko in Konjiško hribovje
Vzhodne Karavanke
Strojna, Kozjak in Pohorje
Panonske pokrajine
Panonske pokrajine
Goričko
Lendavske gorice
Slovenske gorice
Haloze
Dravinjske gorice
Boč in Macelj
Voglajnsko in Zgornjesotelsko gričevje
Srednjesotelsko gričevje
Krško, Senovsko in Bizeljsko gričevje
Krška ravan
Vzorčni primeri terasiranih pokrajin
Krkavče, sredozemska gričevja
Merče, sredozemske planote
Dečja vas, dinarske planote
Velika Slevica, dinarska podolja in ravniki
Rut, alpska gorovja
Smoleva, alpska hribovja
Rodine, alpske ravnine
Jeruzalem, panonska gričevja
Naravne nekmetijske terase
Antropogene nekmetijske terase in terasirani objekti
Viri in literatura
Redna cena
29,00 €

Spletna cena
26,10 €


Ključne besede
družbena geografija
geografija
kmetijska zemljišča
kulturna dediščina
kulturna pokrajina
kulturne terase
podeželje
raba tal
regionalna geografija
Slovenija
svetovni pregledi
terasirane pokrajine
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR