Slovenski eksonimi.

Avtorji: Rok Ciglič, Mauro Hrvatin, Drago Kladnik, Drago Perko, Peter Repolusk, Manca Volk
Založnik: Založba ZRC
Leto: 2013


Znanstvena monografija je prispevek k nadaljnjemu poenotenju rabe slovenskih eksonimov, podomačenih geografskih imen v slovenščini. Z njo smo pripravili gradivo za njihovo standardizacijo, obenem pa poskrbeli, da ta pomemben segment slovenskega jezika ne bo utonil v pozabo. Monografija je sestavljena iz treh delov. V prvem delu so teoretsko-metodološka razmišljanja o eksonimih, s poudarkom na razlagi temeljnih pojmov, rabi eksonimov, njihovem zajemu in izboru za zasnovo zbirke eksonimov ter predstavitev analize pogostnosti njihovega pojavljanja. Zaključita ga poglavji, ki sta nekakšna vezna člena k preostalima deloma monografije. V prvem od njiju so podrobneje predstavljene rubrike preglednice. Preglednico s seznamom najpogosteje uporabljenih eksonimov (okrog 3000), ki sestavlja drugi del knjige, dopolnjuje krajša preglednica s seznamom dobrih 350 najbolj uveljavljenih alternativnih eksonimov. V tretjem delu so barvni zemljevidi z vrisanimi eksonimi iz preglednice drugega dela, razporejeni po delih sveta in segmentirani glede na pomenski tip eksonimov.Cena (redna)
20.00 €

Cena (klubska)
15.00 €
Knjižni klub Založbe ZRC


Ključne besede
geografija
geografska imena
slovenščina
standardizacija
toponimija
tuja geografska imena
zemljepisna imena
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR