Skip to main content
Slovenske občine


Avtorja: Milan Orožen Adamič, Drago Perko
Leto: 1998


Knjiga je podatkovnik priročnega formata, ki na poenoten, pregleden in preprost način predstavlja vseh 147 takratnih občin, razvrščenih po abecednem zaporedju. Vsaka občina je najprej predstavljena z zemljevidom, ki ponazarja njeno lego v okviru Slovenije. V spodnjem desnem kotu zemljevida je dodan občinski grb. Sledijo navedba sedeža občine, tej pa osnovni podatki, med katerimi so poleg temeljnih prebivalstvenih statističnih podatkov za leto 1991 tudi Gauss-Krügerjevi koordinati, površina, povprečna nadmorska višina in povprečni naklon. Bolj podrobni statistični kazalniki so razčlenjeni na popisne podatke iz leta 1991 ter podatke za leti 1995 in 1996, pri čemer je ključno, da so glede na razpoložljivost v času nastajanja knjige navedeni najnovejši podatki.Cena
razprodano


Ključne besede
občine
Slovenija
statistični podatki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR