Title:
Slovenske občine
Authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga je podatkovnik priročnega formata, ki na poenoten, pregleden in preprost način predstavlja vseh 147 takratnih občin, razvrščenih po abecednem zaporedju. Vsaka občina je najprej predstavljena z zemljevidom, ki ponazarja njeno lego v okviru Slovenije. V spodnjem desnem kotu zemljevida je dodan občinski grb. Sledijo navedba sedeža občine, tej pa osnovni podatki, med katerimi so poleg temeljnih prebivalstvenih statističnih podatkov za leto 1991 tudi Gauss-Krügerjevi koordinati, površina, povprečna nadmorska višina in povprečni naklon. Bolj podrobni statistični kazalniki so razčlenjeni na popisne podatke iz leta 1991 ter podatke za leti 1995 in 1996, pri čemer je ključno, da so glede na razpoložljivost v času nastajanja knjige navedeni najnovejši podatki.

Publishing House

Mladinska knjiga

ISBN

86-11-15111-9

Specifications

hardback • 320 pages

Price

sold out