Naslov:
Slovenija. Pokrajine in ljudje
Uredila:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga je regionalnogeografska monografija, temeljna geografska knjiga vsake države. V uvodnih poglavjih so predstavljene vse pomembne dotedanje regionalizacije Slovenije in kot zadnja tako imenovana nova regionalizacija, ki je podlaga za členitev slovenskega ozemlja na štiri makroregije in 48 mezoregij, za katere so v nadaljevanju pripravljeni podrobni regionalni opisi in izvedeni temeljni statistični izračuni. Bistvene značilnosti so prikazane v številnih grafih, še več pa je privlačnih fotografij, ki izvrstno dopolnjujejo poglobljena, enotno zasnovana besedila, obogatena z opisi pokrajinskih zanimivosti ali posebnosti. Nastala so na podlagi dolgoletnega raziskovalnega dela, v katerem so sodelovale vse tedanje geografske ustanove v Sloveniji. Knjiga je bila doslej dvakrat ponatisnjena (1999 in 2001).

Založnik

Mladinska knjiga

Soizdajatelji

Oddelek za geografijo FF UL; Inštitut za geografijo FF UL; Oddelek za geografijo PFM

ISBN

86-11-15033-3

Specifikacija

trda vezava • 735 strani • 450 barvnih fotografij, 2 črnobeli fotografiji, 114 zemljevidov in 426 grafikonov

Cena

razprodano