Skip to main content
Slovenija. Pokrajine in ljudje.


Uredila: Milan Orožen Adamič, Drago Perko
Leto: 1998


Knjiga je regionalnogeografska monografija, temeljna geografska knjiga vsake države. V uvodnih poglavjih so predstavljene vse pomembne dotedanje regionalizacije Slovenije in kot zadnja tako imenovana nova regionalizacija, ki je podlaga za členitev slovenskega ozemlja na štiri makroregije in 48 mezoregij, za katere so v nadaljevanju pripravljeni podrobni regionalni opisi in izvedeni temeljni statistični izračuni. Bistvene značilnosti so prikazane v številnih grafih, še več pa je privlačnih fotografij, ki izvrstno dopolnjujejo poglobljena, enotno zasnovana besedila, obogatena z opisi pokrajinskih zanimivosti ali posebnosti. Nastala so na podlagi dolgoletnega raziskovalnega dela, v katerem so sodelovale vse tedanje geografske ustanove v Sloveniji. Knjiga je bila doslej dvakrat ponatisnjena (1999 in 2001).Cena
razprodano


Ključne besede
geografija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR