Title:
Slovenija. Pokrajine in ljudje
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga je regionalnogeografska monografija, temeljna geografska knjiga vsake države. V uvodnih poglavjih so predstavljene vse pomembne dotedanje regionalizacije Slovenije in kot zadnja tako imenovana nova regionalizacija, ki je podlaga za členitev slovenskega ozemlja na štiri makroregije in 48 mezoregij, za katere so v nadaljevanju pripravljeni podrobni regionalni opisi in izvedeni temeljni statistični izračuni. Bistvene značilnosti so prikazane v številnih grafih, še več pa je privlačnih fotografij, ki izvrstno dopolnjujejo poglobljena, enotno zasnovana besedila, obogatena z opisi pokrajinskih zanimivosti ali posebnosti. Nastala so na podlagi dolgoletnega raziskovalnega dela, v katerem so sodelovale vse tedanje geografske ustanove v Sloveniji. Knjiga je bila doslej dvakrat ponatisnjena (1999 in 2001).

Publishing House

Mladinska knjiga

Co-publishers

Inštitut za geografijo FF UL; Oddelek za geografijo PFM; Oddelek za geografijo FF UL

ISBN

86-11-15033-3

Specifications

hardback • 735 pages • 450 colour photos, 2 b-w photos, 114 maps and 426 charts

Price

sold out