Naslov:
Slovenia. A geographical overview
Uredil:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Zbornik je nastal ob 30. mednarodnem geografskem kongresu, ki je od 15. do 20. avgusta 2004 potekal v Glasgowu na Škotskem. Avtorji so v 26 prispevkih podali razmeroma celovit geografski pregled Slovenije. Po splošnem uvodnem opisu in umestitvi Slovenije v Evropo so prikazane njene naravnogeografske značilnosti, podnebje, vegetacija, prebivalstvo. poselitev in naselja, raba tal, industrija in turizem. Predstavljene so tudi možnosti nadaljnjega razvoja. S tem so mednarodni geografski srenji predstavljene geografske discipline, s katerimi se slovenski geografi najbolj intenzivno ukvarjamo. Knjigo bogatijo številni kakovostni tematski zemljevidi, povedne fotografije in preglednice. Na zadnji platnici je še pregledni zemljevid Republike Slovenije.

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Zveza geografskih društev Slovenije

ISBN

961-6500-49-X

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 159 strani

Cena

ni več na zalogi