Title:
Slovenia. A geographical overview
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Zbornik je nastal ob 30. mednarodnem geografskem kongresu, ki je od 15. do 20. avgusta 2004 potekal v Glasgowu na Škotskem. Avtorji so v 26 prispevkih podali razmeroma celovit geografski pregled Slovenije. Po splošnem uvodnem opisu in umestitvi Slovenije v Evropo so prikazane njene naravnogeografske značilnosti, podnebje, vegetacija, prebivalstvo. poselitev in naselja, raba tal, industrija in turizem. Predstavljene so tudi možnosti nadaljnjega razvoja. S tem so mednarodni geografski srenji predstavljene geografske discipline, s katerimi se slovenski geografi najbolj intenzivno ukvarjamo. Knjigo bogatijo številni kakovostni tematski zemljevidi, povedne fotografije in preglednice. Na zadnji platnici je še pregledni zemljevid Republike Slovenije.

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Zveza geografskih društev Slovenije

ISBN

961-6500-49-X

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 159 pages

Price

13,30 EUR (Regular)
11,60 EUR (Club)