Naslov:
Relief Slovenije
Avtorja:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU je bil leta 1995 z uporabo stometrskega digitalnega modela reliefa Geodetske uprave Republike Slovenije izdelan zemljevid reliefa Slovenije. To je prvi natisnjen in v celoti na digitalni način izdelan prikaz razgibanosti površja v naši državi. Merilo zemljevida je 1:250.000, format pa 66x100 cm. Višinski pasovi so obarvani, zaradi izboljšanja vtisa plastičnosti reliefa so senčeni nakloni površja. Dodana je tudi osnovna hidrografska mreža. Pozneje so bili s pomočjo takrat pridobljenega znanja in osvojene tehnologije v najrazličnejših izvedbah in raznih publikacijah izdelani številni zemljevidi, objavljeni na primer tudi v Nacionalnem atlasu Slovenije.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

Specifikacija

zemljevid