Title:
Relief Slovenije
Authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

V Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU je bil leta 1995 z uporabo stometrskega digitalnega modela reliefa Geodetske uprave Republike Slovenije izdelan zemljevid reliefa Slovenije. To je prvi natisnjen in v celoti na digitalni način izdelan prikaz razgibanosti površja v naši državi. Merilo zemljevida je 1:250.000, format pa 66x100 cm. Višinski pasovi so obarvani, zaradi izboljšanja vtisa plastičnosti reliefa so senčeni nakloni površja. Dodana je tudi osnovna hidrografska mreža. Pozneje so bili s pomočjo takrat pridobljenega znanja in osvojene tehnologije v najrazličnejših izvedbah in raznih publikacijah izdelani številni zemljevidi, objavljeni na primer tudi v Nacionalnem atlasu Slovenije.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

Specifications

map

Price

not for sale