Naslov:
Razvoj in učinki turizma v Rogaški Slatini
Avtor:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V prvem delu monografije avtor predstavlja poglavitne faze razvoja zdravilišča in značilnosti turističnega prometa v Rogaški Slatini, pri čemer poudarja odvisnost od turističnega povpraševanja in ponudbe, pa tudi od spreminjajočih se gospodarskih, družbenih in političnih razmer. Posebej izpostavlja postopno izgubljanje vodilne vloge Rogaške Slatine med slovenskimi zdravilišči. V drugem delu je predstavljen demografski, gospodarski in prostorski razvoj naselja. Ker je Rogaška Slatina gospodarsko polifunkcionalen turistični kraj, je poudarjen vpliv zdraviliško-turistične in industrijske dejavnosti na razvoj in sestavo delovnih mest, dinamiko prebivalstvene rasti ter ekonomsko sestavo prebivalstva in gospodinjstev. Analiziran je tudi odnos prebivalstva do zdraviliško-turistične dejavnosti v naselju.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6358-30-8

Specifikacija

trda vezava • 17 × 24 cm • 216 strani • 55 črno-belih in barvnih slik

Cena

razprodano