Naslov:
Nove razvojne perspektive
Uredili:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Četrta knjiga v zbirki v prvi vrsti obravnava razvoj podeželja. Med številnimi temami, ki so jih predstavili sodelujoči avtorji, še posebej izstopajo štiri: kulturna dediščina, turizem, (ekološko) kmetijstvo in okolje. Uspešni in poučni primeri razvojnih praks na podeželju imajo ne glede na področje skupno točko. To je aktivacija lokalnih skupnosti s pomočjo participativnega pristopa, bodisi na področju kulturnega turizma, socialnega podjetništva, upravljanja z vodnimi viri ali oživitve vaškega življenja. V knjigi so tudi širše teme, ki presegajo podeželski značaj: pojasnjevanje razvojnih razlik v Sloveniji, regionalne razlike v poklicni sestavi kot strukturni dejavnik slovenskega gospodarstva, vprašanje prožnosti prostorskih sistemov ter novosti na področju prikazovanja geostatistik. Zazrli smo se še v prihodnost − v pripravo strateških in programskih dokumentov za novo razvojno perspektivo 2014−2020.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-490-4

Specifikacija

mehka vezava • 16,5 × 23,5 cm • 190 strani

Cena

32,00 EUR (redna)
27,00 EUR (klubska)