Naslov:
Ljubljana. Geografija mesta
Uredila:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Ob 18. zborovanju slovenskih geografov je skupina avtorjev pripravila bogato ilustrirano in dokumentirano znanstveno monografijo o slovenski prestolnici. Knjiga je razdeljena na tri poglavja. V prvem, ki se ukvarja z zgradbo mesta, je najprej predstavljen njegov zgodovinski razvoj od 16. stoletja naprej. Sledi obravnava socialnogeografske, morfološke in funkcijske zgradbe ter gibanja števila prebivalcev v različnih obdobjih po mestnih četrtih. Drugo poglavje o okolju ima velik aplikativni pomen. Vanj je vključena večina naravnogeografskih in ekoloških tem, kot so značilnosti mestnega podnebja, ogroženost zaradi naravnih nesreč, vloga vodnih virov ipd. V tretjem poglavju spoznavamo Ljubljano v povezanosti z okolico oziroma njenim gravitacijskim območjem. Poglobimo se v značilnosti njenih prometnih povezav in območij rekreacije. Seznanimo se tudi s problematiko razvoja podeželskega dela Mestne občine Ljubljana.

Založnika

Ljubljansko geografski društvo • Založba ZRC

ISBN

961-6358-19-7 (ZRC SAZU)

Specifikacija

trda vezava • 17,5 × 24,5 cm • 297 strani • 29 črno-belih in 139 barvnih zemljevidov, fotografij, ilustracij, preglednic in grafov

Cena

razprodano