Description

Ob 18. zborovanju slovenskih geografov je skupina avtorjev pripravila bogato ilustrirano in dokumentirano znanstveno monografijo o slovenski prestolnici. Knjiga je razdeljena na tri poglavja. V prvem, ki se ukvarja z zgradbo mesta, je najprej predstavljen njegov zgodovinski razvoj od 16. stoletja naprej. Sledi obravnava socialnogeografske, morfološke in funkcijske zgradbe ter gibanja števila prebivalcev v različnih obdobjih po mestnih četrtih. Drugo poglavje o okolju ima velik aplikativni pomen. Vanj je vključena večina naravnogeografskih in ekoloških tem, kot so značilnosti mestnega podnebja, ogroženost zaradi naravnih nesreč, vloga vodnih virov ipd. V tretjem poglavju spoznavamo Ljubljano v povezanosti z okolico oziroma njenim gravitacijskim območjem. Poglobimo se v značilnosti njenih prometnih povezav in območij rekreacije. Seznanimo se tudi s problematiko razvoja podeželskega dela Mestne občine Ljubljana.

Publishing Houses

Založba ZRC • Ljubljansko geografski društvo

ISBN

961-6358-19-7 (ZRC SAZU)

Specifications

hardback • 17,5 × 24,5 cm • 297 pages • 29 b-w and 139 colour maps, photos, illustrations, plates and graphs

Price

sold out