Naslov:
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2001–2002
Uredili:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Šesti zvezek Geografskih informacijskih sistemov v Sloveniji prinaša 24 člankov, ki jih je prispevalo 35 avtorjev različnih strok. Število in raznolikost avtorjev priča o širini raziskav s tega področja. Prispevki celovito prikazujejo vrhunske znanstvene, strokovne in tehnične, pa tudi pedagoške dosežke zadnjih dveh let s področja geografskih informacijskih sistemov. Geografski informacijski sistemi pri nas tako niso več novost. Vsakdo, ki se danes na kakršenkoli način ukvarja s prostorom, skoraj gotovo uporablja tovrstno tehnologijo. Mladostno obdobje geografskih informacijskih sistemov v Sloveniji je torej mimo, kar kaže tudi pričujoča knjiga.

Geografski informacijski sistemi pri nas niso več novost. Vsakdo, ki se danes na kakršenkoli način ukvarja s prostorom, skoraj gotovo uporablja tovrstno tehnologijo. Mladostno obdobje geografskih informacijskih sistemov v Sloveniji je torej že mimo. Tudi objavljeni prispevki se ne ukvarjajo več s poskusi opredeljevanja geografskih informacijskih sistemov ali prikazom njihovih zmožnosti, ampak se osredotočajo na zahtevne aplikacije in uporabniške vidike le-teh.

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelja

Zveza geografskih društev Slovenije; Zveza geodetov Slovenije

ISBN

961-6358-65-0

Specifikacija

mehka vezava • 16,5 × 23,5 cm • 239 strani

Cena

razprodano