Title:
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2001–2002
Edited by:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Šesti zvezek Geografskih informacijskih sistemov v Sloveniji prinaša 24 člankov, ki jih je prispevalo 35 avtorjev različnih strok. Število in raznolikost avtorjev priča o širini raziskav s tega področja. Prispevki celovito prikazujejo vrhunske znanstvene, strokovne in tehnične, pa tudi pedagoške dosežke zadnjih dveh let s področja geografskih informacijskih sistemov. Geografski informacijski sistemi pri nas tako niso več novost. Vsakdo, ki se danes na kakršenkoli način ukvarja s prostorom, skoraj gotovo uporablja tovrstno tehnologijo. Mladostno obdobje geografskih informacijskih sistemov v Sloveniji je torej mimo, kar kaže tudi pričujoča knjiga.

Publishing House

Založba ZRC

Co-publishers

Zveza geodetov Slovenije; Zveza geografskih društev Slovenije

ISBN

961-6358-65-0

Specifications

paperback • 16,5 × 23,5 cm • 239 pages

Price

sold out