Naslov:
Atlas of industry and industrial towns in Europe
Uredili:
Drugi avtorji:
Leto:
Področje/-a:
Jezik(i):
Opis

Spletni atlas je orodje, razvito v okviru projekta BRIGHT FUTURE. Vsebuje najbolj osnovne podatke o industriji in prostorskem vidiku njenega razvoja. Glavni cilj je prikazati osnovne industrijske značilnosti na dveh prostorskih ravneh: na evropski ravni, kjer želimo predstaviti osnovne značilnosti industrijskega razvoja v povezavi z urbanimi in razvojnimi tipologijami; in na lokalni ravni, kjer želimo predstaviti naš koncept in tipologijo "malih in srednjevelikih industrijskih mest". Orodje zagotavlja interaktiven, uporabniku prijazen geografski pregled različnih razsežnosti industrije v Evropi, še posebej možne tipologije in težave malih in srednje velikih mest. Namenjeno je za informiranje in izobraževanje, zlasti za študente, odločevalce in splošno javnost. Cilj atlasa je tudi spodbujati pomen izvajanja družbenokulturnih raziskav v industrijskih mestih, da bi bolje razumeli njihov razvoj in načrtovali njihovo prihodnost.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0069-8

Specifikacija

internetna objava • html