Acta geographica Slovenica
Geografski zbornik


Obdobje: od 1952


Acta geographica Slovenica ali Geografski zbornik je osrednja slovenska znanstvena geografska revija, ki jo od leta 1952 izdaja Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Do leta 1976 je revija izhajala občasno, nato enkrat letno, od leta 2003 dvakrat letno, od leta 2019 pa izhaja trikrat letno. Sprva se je imenovala Geografski zbornik ali Acta geographica, od leta 2002, ko se ji je pridružila znanstvena revija Geographica Slovenica, ki je izhajala med 1972 in 2002, pa nosi današnje združeno ime. Od leta 1995 revija izhaja tudi na spletu. Revija objavlja znanstvene članke z vseh področij geografije in sorodnih strok. Od leta 1981 je revija vključena v Scopus, od leta 2003 pa v Science Citation Index Expanded. Je med najbolj citirami slovenskimi znanstvenimi revijami v tujini.

Do leta 1994 je bil založnik revije Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU), med letoma 1995–2002 Založba ZRC, od leta 2003 pa je Založba ZRC založnik in SAZU sozaložnik.

Oddajanje člankov
spletna stran: ags.zrc-sazu.si






Naslovi

Ključne besede
geografija




Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR