Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Daljinsko zaznavanje podzemnih odlagališč odpadkov
Sodelavci:
 
Trajanje:
1. oktober 2013–30. junij 2015
Opis

Velike količine podzemno odloženih odpadkov so danes v pokrajini skrite, lokacije odlagališč so nepoznane a predstavljajo nevarnost za onesnaženje podzemnih vodnih virov. Glavni namen projekta je izdelati metodologijo daljinskega zaznavanja podzemnih odlagališč odpadkov, ki temelji na analizi okoljskih učinkov odlaganja odpadkov, ki so določljivi na treh pokrajinskih prvinah: relief, prst in rastlinje. Projekt se bo osredotočil na preučevanje izbranih kraških pokrajinskih tipov (na primer kraški ravnik, kraško polje). Metodo bomo s povezovanjem s podjetjem Harphasea d.o.o. prenesli v gospodarstvo. Zanesljiva in hitro izvedljiva metodologija daljinskega zaznavanja podzemnih odlagališč odpadkov je nujno potrebna za pripravo informacijskih slojev, ki bodo vključeni v interventni geografski informacijski sistem. Slednji bo omogočal izsleditev in lociranje izvora onesnaženja v primerih nenadnega onesnaženja podzemne pitne vode. Ker je v podjetju potreba po razvoju omenjene metodologije bo podjetje zagotovilo najsodobnejše in natančne daljinske podatke, ki so potrebni za izdelavo. Uporabil bomo satelitske in letalske posnetke v povezavi z Lidar podatki (lasersko skeniranje površja, ki omogoča ločeno prikaz 3D reliefa in 3D rastlinstva) ter geografskimi informacijskimi sistemi.

Vodilni partner

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Harphasea d.o.o., Koper, Slovenija

Finančni vir

Ministrstvo za znanost izobraževanje in šport

Ključne besede

Odlagališče odpadkov • ravnanje z odpadki • vodi viri • podzemna voda • daljinsko zaznavanje