Oblikovanje trajnostne regionalne prometne strategije

Datum objave: 16. marec 2017

 

Oblikovanje trajnostne regionalne prometne strategije

Druga delavnica projekta Interreg Europe SMART-MR, z naslovom “Oblikovanje trajnostne regionalne prometne strategije”, bo potekala v Rimu od 21. do 22. marca

Od 21. do 22. marca 2017 bo pod okriljem predstavnikov Metropolitanske regije glavnega mesta Rim v dvorcu  Palazzo Valentini  potekala druga delavnica projekta Interreg Europe SMART-MR z naslovom “Oblikovanje trajnostne regionalne prometne strategije”.

Srečanje, ki se ga bodo udeležili projektni partnerji ter po dva strokovnjaka iz vsake partnerske države, bo namenjeno  vprašanjem v zvezi z oblikovanjem trajnostnih prometnih strategij, izmenjavi izkušenj, iskanju najprimernejših praks in prepoznavanju inovativnih rešitev za izboljšanje aktivnosti v zvezi s prometnim načrtovanjem širših in kompleksnih območij kot so metropolitanske regije.

Ob tem bo osrednja tema srečanja namenjena pripravljalnim aktivnostim za namen oblikovanja trajnostnih regionalnih prometnih strategij (zbiranje podatkov, zakonodaja itd.), njihovim implementacijam, spremljanju učinkov in vrednotenju.

Udeležence bo pozdravil podžupan metropolitanske regije glavnega mesta Rim, Fabio Fucci, ki bo tudi otvoril delavnico.

Srečanju bo naslednji dan sledil  študijski obisk železniške postaje Tiburtina v Rimu, pomembnega prestopnega vozlišča mestnega prometnega sistema. Obisk bo organiziran v sodelovanju s podjetji Trenitalia, RFI in ATAC, ki v projektu sodelujejo kot deležniki.

O projektu SMART-MR

Projekt SMART-MR se ukvarja s trajnostno mobilnostjo v metropolitanskih regijah. Financiran je s strani programa Interreg Europe in vključuje 10 projektnih partnerjev iz 8 držav (Slovenije, Norveške, Švedske, Finske, Madžarske, Italije, Portugalske in Španije). Njegov glavni cilj je podpreti lokalne in regionalne oblasti pri izboljšanju prometne politike in zagotavljanju trajnostnih ukrepov za dosego prožne nizkoogljične mobilnosti v metropolitanskih regijah.

Nedavne evropske študije kažejo, da je približno 70 % prebivalstva naše celine zgoščena v mestih in urbanih območjih, pri čemer se pričakuje, da bo omenjeni delež narastel na 80 % v naslednjih 10 letih. Visoke koncentracije trdih delcev v zraku so v večini posledica naraščanja motornega prometa in s tem povezanih prometnih zastojev. Problematika, povezana s prometom, je tako vedno bolj v ospredju evropskih politik, saj ima le ta tudi pomemben vpliv na kakovost življenja vseh državljanov.

Po prvi delavnici, ki je potekala septembra 2016 v Ljubljani, kjer je bila v ospredju tematika participativnega prometnega planiranja, bo na drugi delavnici v Rimu, ki bo potekala 21. in 22. marca poudarek namenjen tematiki oblikovanja trajnostnega regionalnega prometnega načrtovanja.

Povezave:

http://www.interregeurope.eu/smart-mr/

https://www.facebook.com/interregeuropesmartmr/

Za podrobnejše informacije se obrnite na:

dr. Janez Nared
Tel.: (+386) 1 200 27 16
E-mail: janez.nared@zrc-sazu.si

Katja Butina
Tel: (+386) 1 306 19 14
E-mail: katja.butina@ljubljana.si