Zemljevid Slovenije v merilu 1 : 250.000

Osnovni Podatki

Opis


Najprej smo za predvideni zemljevid pripravili predlog imenika zemljepisnih imen, ki smo ga dopolnili s predlogi rešitev številnih redakcijskih vprašanj. Skladno z razpoložljivimi viri in usmeritvami Komisije za zemljepisna imena Vlade Republike Slovenije smo z vidika pravilnosti in ustreznosti zapisa pregledali zemljepisna imena na ozemlju Slovenije in na ozemljih sosednjih držav Avstrije, Italije, Hrvaške in Madžarske. Skupaj s predlaganimi redakcijskimi posegi in izboljšavami smo oblikovali seznam pripomb z več kot predlaganimi 600 izboljšavami in opravili končno korekturo. Posebno pozornost smo namenili sistematičnemu zapisu imen velike večine slovenskih naravnih in zgodovinskih pokrajin. Vsa zemljepisna imena znotraj Republike Slovenije, skupaj okrog 4200 imen, je medtem Komisija za zemljepisna imena Vlade Republike Slovenije standardizirala.


Rezultati

Državna pregledna karta Republike Slovenije v merilu 1 : 250.000 s standardiziranimi slovenskimi zemljepisnimi imeni je po večletnem delu izšla jeseni 2008. Izdelal jo je Geodetski inštitut Slovenije, v imenu Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije pa jo je izdala Geodetska uprava Republike Slovenije. Na hrbtni strani je seznam vseh na zemljevidu zapisanih zemljepisnih imen s koordinatami in oznako kvadrantov, kjer so vrisana.


Tip
Projekt

Tip projekta
aplikativni projekt

Ključne besede
zemljepisna imena
Slovenija
standardizirana zemljepisna imena
zemljevid