Nazaj na Zemljepisni muzej

 

Multimedijske priponke
https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/priloga_2a.mp3
https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/priloga_2b.mp3
https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/priloga_3.mp3