- Gašperič, P. 2016: Zemljepisni muzej. Svet & ljudje, 19.
- Zorn, M. in Gašperič, P. 2016: Geografska dediščina – sedem desetletij Zemljepisnega muzeja. Geografski vestnik 88-1.
- Gašperič, P. 2016: Stari zemljevidi slovenskega ozemlja. National Geographic Slovenija, 11-10.
- Kaj je zemljevid v času aplikacije google maps. Zemljepisni muzej GIAM ZRC SAZU. Delo (26. 5. 2016).
- Gašperič, P. 2016: Razvoj metod prikaza kartografskih elementov na starih zemljevidih ozemlja Slovenije. Doktorsko delo. Fakulteta za humanistične študije, Koper.
- Zgodovina kartografije in zemljevidi ozemlja Slovenije. Oddaja Nedeljsko jutro, Radio Slovenija, I. program (3. 4. 2016). Posnetek: A in B.
- Prva znana omemba Triglava na zemljevidu in sodobni kartografski prikazi. Radio Ognjišče, oddaja Doživetja narave (8. 7. 2016).
- Gašperič, P. 2015: Najstarejša kartografija - razvoj do antike. Geografski vestnik, 87-2.
- Sporočila starih zemljevidov ozemlja Slovenije: kartografija. Delo (13. 11. 2014).
- Gašperič, P., Orožen Adamič, M., Šumrada, J. 2012: Zemljevid Ilirskih provinc iz leta 1812 = Carte des Provinces illyriennes de 1812.
- Gašperič, P., Zorn, M. 2011: Vzpeti svet na starih zemljevidih ozemlja Slovenije: zgodovinski oris slovenske planinske kartografije. Planinski vestnik 116-12.
- Gašperič, P. 2010: O Zemljevidu Ilirskih provinc avtorja Gaetana Palme iz leta 1812, Acta geographica Slovenica 50-2.
- Gašperič, P. 2007: Kartografske upodobitve Slovenije skozi čas. Acta geographica Slovenica 47-2.
- Ljubljansko barje skozi oči raziskovalcev. »Noč raziskovalcev 2013". Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU (2. 10. 2013).

Nazaj na Zemljepisni muzej

Multimedijske priponke
https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/priloga_2a.mp3
https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/priloga_2b.mp3
https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/priloga_3.mp3