Skip to main content

Zemljepisni muzej GIAM ZRC SAZU

Zemljepisni muzej je del Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. Njegova temeljna naloga je, da pridobiva, hrani in ureja kartografsko, slikovno in arhivsko geografsko gradivo ter pripravlja razstave.

Odprto
Obiski po dogovoru.

Vodja
Dr. Primož Gašperič

Naslov
Zemljepisni muzej
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
Gosposka ulica 13
1000 Ljubljana

Kontakt
Telefonska številka: 01 4706 347
E-pošta: zm@zrc-sazu.si
Spletna stran: http://giam.zrc-sazu.si/zemljepisni-muzej