Zgodovina

Zemljepisni muzej Geografskega inštituta Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (krajše ZM GIAM ZRC SAZU) je 7. maja 1946 na pobudo priznanega slovenskega geografa in akademika dr. Antona Melika pod nazivom Zemljepisni muzej Slovenije ustanovila vlada Ljudske republike Slovenije. Do leta 1962 je deloval samostojno, potem je bil priključen novonastalemu Inštitutu za geografijo Univerze v Ljubljani, dokler ni septembra 2002 prišel pod okrilje Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU.

Nazaj na Zemljepisni muzej