Prostorsko manjši pisarniško-arhivski del Muzeja omogoča posameznikom ali manjšim skupinam ogled razstavljenega in arhiviranega gradiva ter njegov pregled ali preučevanje. Trenutno si je v razstavnih vitrinah muzeja možno ogledati naslednje razstave:
- Kranjska na starih zemljevidih – razstavljamo 20 zemljevidov, ki prikazujejo ozemlje Kranjske med 16. in 19. stoletjem kot samostojno ozemeljsko enoto ali kot del večjega območja srednje in južne Evrope, ki je spadalo pod habsburško monarhijo;
- tipni zemljevidi – prikaz kartografskih pripomočkov, ki jih za učenje geografije uporabljajo slepi in slabovidni;
- Atlant – predstavitev prvega atlasa sveta v slovenskem jeziku, ki ga je med letoma 1869 in 1877 izdelal pravnik in prevajalec Matej Cigale;
- geografska literatura – predstavitev slovenskih geografskih revij ter izbranih del Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU in Zveze geografov Slovenije;
- učbeniki in atlasi Blaža Kocena – predstavitev dela enega najpomembnejših geografov in kartografov Avstro-Ogrske monarhije ter začetnika didaktike geografije;
- tehnična oprema in kartografski pripomočki – pripomočki, ki so jih raziskovalci inštituta v preteklosti uporabljali pri svojem terenskem in kabinetnem delu.

V zadnjih letih so bile predstavljene naslednje razstave:
- Specialkarte des Herzogthums Krain – l Razstavljena je bila Posebna karta Vojvodine Kranjske, ki jo sestavlja šestnajst listov. Njen avtor je muzealec, naravoslovec in kartograf Henrik Karel Freyer. Narejena je bila med letoma1844 in 1846, v merilu 1 : 113.500.
- 100-ta obletnica rojstva akademika prof. dr. Svetozarja Ilešiča – V besedi in sliki je bilo predstavljeno življenje in delo priznanega slovenskega geografa dr. Svetozarja Ilešiča. Razstava je nastala ob okrogli obletnici njegovega rojstva.
- Rapalska meja – Razstavljen je bil del zbirke zemljevidov merila 1 : 5000, ki prikazuje mejno črto v Julijskih Alpah med Kraljevino SHS in Kraljevino Italijo.
- Geografija nekoliko drugače – Prikazana so bila posebna učila in pripomočki pri pouku geografije za slepe in slabovidne učence.

     

Nazaj na Zemljepisni muzej