Najvažnejše naloge
Znanstveni svet je najvišji znanstveni organ inštituta. Njegova glavna naloga je, da določa znanstveno dejavnost inštituta in jo usmerja. Poleg tega znanstveni svet oblikuje programe,  spremlja njihovo izvajanje, predlaga kandidate za predstojnika, ocenjuje delo raziskovalcev, ocenjuje publikacije inštituta in imenuje njihove uredniške odbore ter podpira dejavnost inštituta pri uresničevanju njegovih nalog.

Predsednik znanstvenega sveta
dr. Matej Gabrovec

Člani znanstvenega sveta
dr. Matej Gabrovec
dr. Drago Kladnik
dr. Blaž Komac
dr. Andrej Kranjc, redni član SAZU
dr. Drago Perko
dr. Aleš Smrekar

dr. Dragica Turnšek, redna članica SAZU