Dr. Matija Zorn
(1975–),
predstojnik inštituta od leta 2018.

   

Dr. Drago Perko
(1961–),
upravnik oziroma predstojnik inštituta med letoma 1994 in 2018.

 

Milan Natek
(1933–),
upravnik inštituta med letoma 1992 in 1994.

Dr. Drago Meze
(1926–2003),
upravnik inštituta med letoma 1987 in 1991.

 

Dr. Milan Šifrer
(1928–),
upravnik inštituta med letoma 1983 in 1987.

Dr. Ivan Gams
(1923–2014),
upravnik inštituta med letoma 1981 in 1983.

 

Dr. Svetozar Ilešič
(1907–1985),
upravnik inštituta med letoma 1967 in 1981.

Dr. Ivan Rakovec
(1899–1985),
upravnik inštituta med letoma 1966 in 1967.

 

Dr. Anton Melik
(1890–1966),
upravnik inštituta med letoma 1948 in 1966.