Že od vsega začetka je najvažnejša naloga inštituta izvajanje temeljnih in uporabnih geografskih raziskav Slovenije in njenih pokrajin ter pripravljanje temeljnih geografskih del o Sloveniji kot državi in delu sveta. Od osamosvojitve Slovenije so raziskovalci inštituta v sodelovanju z drugimi slovenskimi geografi pripravili več obsežnih geografskih knjig o Sloveniji kot neodvisni državi, na primer nacionalni, svetovni, šolski in popisni atlas, geografski terminološki slovar, krajevni leksikon ter splošna in regionalna monografija. Inštitut sodeluje pri številnih domačih in mednarodnih projektih, organizira znanstvena srečanja, izobražuje mlade raziskovalce, izmenjuje znanstvenike. V zadnjem desetletju so raziskovalci inštituta objavili več kot 3000 bibliografskih enot in imeli več kot 500 predstavitev na konferencah v Sloveniji in tujini.