Kdo je Anton Melik?

Anton Melik (1890–1966) je največji slovenski geograf in pobudnik ustanovitve inštituta leta 1946. Med letoma 1911 in 1916 je študiral na Dunaju in diplomiral iz geografije in zgodovine, leta 1927 pa je v Ljubljani doktoriral. Od leta 1927 je predaval na Univerzi v Ljubljani. Leta 1940 je postal dopisni in leta 1946 redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Bil je pobudnik ustanovitve Zemljepisnega muzeja Slovenije (1946).
Urejal je znanstveni reviji Acta geographica/Geografski zbornik in Geografski vestnik. Napisal je več kot 400 del, od tega 31 knjig. Največ se je ukvarjal z alpskimi in kraškimi pokrajinami ter regionalizacijo Slovenije. Njegovi najpomembnejši deli sta prva splošna monografije Slovenije v dveh knjigah (leta 1935 in 1936) in prva regionalna monografija Slovenije v štirih knjigah (leta 1954, 1957, 1959 in 1960).

leta 1939 z ženo in sinom

leta 1955

leta 1963