Opis

Katalog dobrih praks participativnega urbanega kmetijstva naslavlja nekaj glavnih izzivov občin, regij in držav v Podonavju, povezanih z upadom zmogljivosti javnih organov za uporabo participativnega pristopa v načrtovanju. Predstavljene so konkretne izkušnje z razvijanjem participativnega urbanega kmetijstva, ki so vplivale na izboljšanje javnih storitev, spodbujale aktivnejše državljanstvo, krepile sodelovanje javnosti in prispevale k trajnostnemu razvoju mest. Knjižica prinaša konceptualni premislek o urbanem kmetijstvu in njegovo sistematizacijo; analizo političnega okvira, ki podpira participativno urbano kmetijstvo v Podonavju; pregled evropskih programov in projektov, ki razvijajo urbano kmetijstvo in se posvečajo enakim ciljem kot projekt AgriGo4Cities; in predstavitev izbranih dobrih praks participativnega urbanega kmetijstva, katerih namen je predstaviti možne pristope k vzpostavljanju uspešnih participativnih vrtov. Katalog naslavlja raziskovalce, odločevalce in civilno družbo, ki jih zanimajo urbano kmetijstvo, participativno načrtovanje, družbeno vključevanje in trajnostni razvoj.

Še ...

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0118-3

Specifikacija

internetna objava • pdf • 210 strani