Naslov:
Terenski snežni priročnik. Priročnik za izvedbo prereza in preizkusa stabilnosti snežne odeje
Uredila:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Snežni plazovi so naravna nesreča, ki v Alpah povzroči največ smrtnih žrtev, ogroža pa tudi številne površine in objekte ter prometno in komunikacijsko infrastrukturo. Sestavni del varstva in zaščite pred snežnimi plazovi je tudi obveščanje in opozarjanje, ki je v domeni lavinske službe, v Sloveniji Agencije Republike Slovenije za okolje. Na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU smo v okviru projekta Crossrisk pripravili priročnik bo omogočil standardizirano zbiranje terenskih podatkov o snegu, snežni odeji in plazovih, ki so temelj za določitev stopnje nevarnosti proženja snežnih plazov. V priročniku, katerega sestavni del je tudi snežna kartica - na njej sta poleg zgoščenega prikaza najnujnejših vsebin tudi dva obrazca (v priročniku 14) za vnos podatkov o prerezu - so navodila za pripravo in izvedbo prereza snežne odeje ter preizkusa plazovitosti. Pri vseh podatkih je naveden ključ za njihov vnos. Na koncu sledi opis značilnih plazovnih problemov oziroma tipov plazovne nevarnosti. Polno uporabnost snežnega priročnika in kartice dosežemo z e vpisom podatkov o prerezu in preizkusu plazovitosti na ustrezen spletni naslov, na katerem so obrazci v digitalni obliki.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0264-7

Specifikacija

mehka vezava • 10,5 × 14,8 cm • 50 strani • lavinska ploščica