Opis

Knjiga, ki je bila izdana ob predsedovanju Slovenije Evropski uniji, vsebuje strnjene in nazorno (s preglednicami, statističnimi podatki, dodelanimi tematskimi zemljevidi ter številnimi barvnimi grafikoni in fotografijami) prikazane relevantne podatke o naši državi, od temeljnih kulturno-zgodovinskih podatkov do bistvenih informacijo naravnem okolju in družbenem razvoju. Na koncu sta dodana imensko kazalo preglednega zemljevida Slovenije na strani 31 in petjezični slovarček glavnih zemljepisnih izrazov.

Kazalo vsebine

Foreword

Facts

Maps

Landscapes

Nature

Society

Index

Geographical terms

References

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-033-3

Specifikacija

trda vezava • 30 × 21,5 cm • 159 strani • 81 barvnih ilustracij, 85 zemljevidov, 20 grafov

Cena

razprodano