Skip to main content
Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji


Uredila: Janez Nared, Drago Perko
Leto: 2011


Knjiga obravnava razvoj zavarovanih območij v Sloveniji. Ta so zaradi naravne in kulturne pestrosti Slovenije zelo obsežna, njihove posebnosti pa je treba upoštevati tudi pri spodbujanju regionalnega razvoja. Zaradi ranljivosti odnosov na zavarovanih območjih je nujno celovito načrtovanje, pri čemer ne sme biti njegova skrb zgolj varovanje biodiverzitete in naravne dediščine, temveč zlasti trajnostni razvoj in ohranjanje vzpostavljenih razmerij med človekom in naravo, ki se odražajo v svojstveni kulturni pokrajini. Avtorji osvetljujejo različne vidike upravljanja z zavarovanimi območji – njihovo opredelitev, zakonske okvire, vlogo pri varovanju pred naravnimi nesrečami, posebnosti z vidika upravljanja …, ob opisu posameznih primerov pa je večkrat izpostavljen pomen vključevanja vseh deležnikov, saj je le tako neko zavarovano območje sprejeto kot razvojna priložnost in ne kot ovira.Cena
razprodano


Ključne besede
naravna dediščina
regionalna geografija
regionalna politika
regionalni razvoj
Slovenija
trajnostni razvoj
zaščita
zaščitena območja
zavarovana območja
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR