Naslov:
Posavje in Posotelje. A–Ž: enciklopedični priročnik za popotnika
Uredila:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Enciklopedični vodnik Posavje in Posotelje A–Ž je dvanajsti po vrsti v zbirki Slovenija total in z njim se zbirka zaključuje. Obravnavani pokrajini sestavljata vzhodni del Slovenije: Posavje je tradicionalno prehodno območje med Štajersko na levem bregu Save in Dolenjsko na njenem desnem bregu, Posotelje pa sestavljajo vzhodni odrastki Karavank, vzhodni del Voglajnskega gričevja, Zgornjesotelsko in Srednjesotelsko gričevje ter skrajni vzhodni obronki Posavskega hribovja. Vsa naselja v priročniku so razporejena po abecednem redu, podan je opis naravne in kulturne dediščine, najdemo pa tudi vsebinski in krajevni vodnik z mnogimi stvarnimi podatki.

Kazalo vsebine

Popotnica

POSAVJE IN POSOTELJE

Krajevni vodnik

Stvarni vodnik

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6568-29-9

Specifikacija

trda vezava • 14 × 22,5 cm • 246 strani • 83 barvnih slik

Cena

razprodano