Opis

V knjigi so povezana gledišča raziskovalcev in ustvarjalcev, da bi odkrili, kako oblikujejo in soustvarjajo rituale, tako teoretično kakor praktično. Obravnavani so naslednji problemi:

  • stiki med raziskovalci in (po)ustvarjalci in njihovi pogledi, strategije
  • pogajanja in prenos znanja med njimi,
  • ustvarjalci kot domači raziskovalci in vez med uprizoritvami in raziskovalci,
  • ustvarjalci, uprizoritve, raziskovalci in Unescova oznaka kulturne dediščine,
  • kulturne ustanove, izobraževanje ustvarjalcev folklore.

Monografija se osredotoča na geografsko zamišljanje učencev in dijakov slovenskih šol slovenskih pokrajin ter na vpliv učnih načrtov in katalogov znanja izbranih predmetov ter učbenikov nanj. Izhajamo iz predpostavke, da imajo fotografije pomembno vlogo pri oblikovanju in ohranjanju individualnih in kolektivnih predstav o pokrajini. Pokrajino razumemo ne le kot preplet dejanskega in videnega, ampak tudi kot rezultat dojemanja in interpretacije. Za oblikovanje predstav je obdobje šolanja z vsemi informacijami, ki jih posreduje, izjemno pomembno.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-950-3

Specifikacija

trda vezava • 17 × 24 cm • 127 strani

Cena

20,00 EUR (redna)
16,00 EUR (klubska)